Bardzo dobrym materialem sa nafteniany zelaza

Bardzo dobrym materiałem są nafteniany żelaza. Pewne zastosowanie do uplastyczniania GR-S podczas mastykacji na gorąco znalazł nitrozff-nartol. Wprawdzie obecność tlenu jest konieczna do pomyślnego przeprowadzenia procesu uplastyczniania GR-S, jednak ilość tlenu, którą materiał pobiera, jest zbyt mała, aby można ją było zmierzyć. Uplastyczniona Buna S przechowywana przez czas dłuższy wykazuje skłonność do odzyskiwania swoich pierwotnych własności. Ciekawe jest, że ekstrakt acetonowy Bun)S wynosi od 6 do 7,5%. Początkowo używane metody przerobu GR-S uległy zmianie. Stosowana uprzednio mastykacja wstępna GR-S wyszła już z użycia. Zastępuje ją mieszanie wstępne, do którego stosuje się duże ilości sadzy. Z chwilą gdy GR-S lub Buna S osiągnęły określoną plastyczność, nie ma już żadnych trudności przy dalszym przerobie i materiał poddaje się zwykłym, procesom stosowanym w przypadku kauczuku naturalnego. Jedną z charakterystycznych własności Buny S jest to, że mieszanka sporządzona bez dodatku napełniaczy, tak zwana czysta mieszanka gumowa, posiada znacznie gorsze własności niż taka sama mieszanka sporządzona z kauczuku naturalnego. Aby otrzymać materiał o odpowiednich własnościach, należy użyć jednego z aktywnych napełniaczy, w szczególności sadzy. Do sporządzania mieszanek stosuje się wszystkie typy napełniaczy w zależności od rodzaju produktu, ma być użyta. Plastyfikatory stosowane są do Buny S niż do kauczuku naturalnego. W celu uzyskania możliwie stosuje się dodatki dużych ilości sadzy aktywnej. [przypisy: bricomarche zielona góra , brico depot puławy , bricoman poznan ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy bricoman poznan bricomarche zielona góra