Charakter wyróznika szybkobieznosci

Charakter wyróżnika szybkobieżności Wyróżnik szybkobieżności charakteryzuje w sposób poglądowy i jednoznaczny typ wirnika, a w szczególności kształt jego łopatek. Dlatego też wyróżnik szybkobieżności stanowi podstawę klasyfikacji jednowirnikowych pomp rotodynamicznych, określając nie tylko szybkobieżność pewnej konkretnej pompy, lecz i wszystkich pomp przynależnych do danego typu. W pompach wielostopniowych wyróżnik szybkobieżności obliczamy dla jednego wirnika, a przy wirnikach dwustumieniowych przyjmujemy połowę całkowitej wydajności pompy. Wartość podawana jako wyróżnik szybkobieżności pompy odnosi się do optymalnych warunków pracy wirnika. Wartość wyróżnika szybkobieżności jest tym większa, im większa jest wydajność i szybkość obrotu wirnika, a tym mniejsza, im większa jest wysokość podnoszenia. Pompy o dużej wysokości podnoszenia charakteryzują się niskimi wartościami wyróżnika szybkobieżności, i na odwrót. Przy tych samych wysokościach podnoszenia i tych samych wydajnościach szybkości obrotu n wirnika są wprost proporcjonalne do wyróżnika szybkobieżności, a zatem pompy o wysokim wirują szybciej, a ich wymiary są mniejsze . [więcej w: brico puławy, uwaga synonim, brico depot puławy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy brico puławy uwaga synonim