Do tak obliczonego wydluzenia dodawac nalezy ewentualny poslizg kabla po stronie biernej oraz sprezyste skrócenie konstrukcji (w elementach stalowych)

Do tak obliczonego wydłużenia dodawać należy ewentualny poślizg kabla po stronie biernej oraz sprężyste skrócenie konstrukcji (w elementach stalowych). Trasy charakteryzujące się równomiernymi stratami jednostkowymi, spowodowanymi tarciem w linii kabli. Założenie stałej wartości strat jednostkowych spowodowanych tarciem w linii kabli przyjąć można w następujących rodzajach tras: – w przypadku tras prostoliniowych oraz jednolitej konstrukcji kabli i kanałów kablowych (współczynnik tarcia A ), – w przypadku tras o stałej krzywiźnie lub tras z krzywiznami o niewielkiej zmienności ( trasy kołowe lub paraboliczne). Wartość siły montażowej obliczyć należy uwzględniając funkcję zmienności naprężeń w kablu spowodowanej tarciem. Gdy łączna strata spowodowana tarciem jest większa od 20% siły montażowej, obowiązuje przyjmowanie dokładnego rozkładu naprężeń, zgodnie z funkcją Eulera. Wydłużenie kabla obliczać zależy na podstawie wzoru przy jmując, jako funkcję 6= f (l) formułę Eulera, wyrażoną wzorem wydłużenie kabla odpowiada polu zawartemu między osiami współrzędnych i krzywą wykładniczą, charakteryzującą zmienność naprężeń wzdłuż kabla. Kable o trasie złożonej z odcinków prosto i krzywoliniowych. Tego rodzaju trasy kabli stosuje się w ustrojach betonowych o zmiennych momentach zginających oraz w konstrukcjach powłokowych. Kanały kablowe tworzone są zazwyczaj przy użyciu osłon blaszanych. Na odcinkach prostych trasy występują wyłącznie straty spowodowane tarciem w linii kabla. Natomiast na odcinkach krzywoliniowych niezależnie od siebie występują straty wzdłuż trasy kabla v oraz straty spowodowane zagięciem kabla. [przypisy: bricoman połczyńska, okna gealan, bricoman połczyńska na wymiar ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman połczyńska okna gealan okna tarasowe przesuwne