Dodatek wody przy produkcji mieszanek z GR-S

Wulkanizację prowadzi się w temperaturze 144,40C ± 0,56oC (2920F ± 10F). Otrzymuje się wulkanizat w standardowej formie, z której wychodzą ,próbki o wymiarach 152 mm X 1,9 mm (6 cali X 0,075 cala). Badania fizyczne prowadzi się w temperaturze 27,7oC (82°F). Zawartość wilgoci w GR-S. Zawartość wilgoci w kauczuku naturalnym nie jest ważnym problemem, gdyż nie posiada ona większego wpływu na zachowanie się kauczuku. Inaczej natomiast przedstawia się sprawa w wypadku GR-S. Wiegand oraz Braendle ustalili, że obecność wilgoci w GR-S posiada duży wpływ na jego zachowanie się. Stwierdzi1i oni, co następuje: 1. Należy zwracać dużą uwagę na zawartość wilgoci w niewulkanizowanych mieszankach GR-S, gdyż posiada ona wpływ na szybkość wulkanizacji i może spowodować przewulkanizowanie materiału. 2. Nadmiernie suchy polimer (poniżej 0,15°/0) na ogół wulkanizuje powoli. 3. Mieszanki zawierające mniej niż 0,5°10 wody wulkanizują powoli, przy czym szybkość wulkanizacji jest zmienna. 4: Normalny zakres zawartości wilgoci w sadzy nie wpływa na szybkość wulkanizacji GR-S. 5. Normalna zawartość wilgoci w sadzy nie ,pomaga do stabilizacji szybkości wulkanizacji. 6. Mieszankom suchym, wolno wulkanizującym, można nadać odpowiednią szybkość wulkanizacji przechowując je w wilgotnym pomieszczeniu. Wskazane jest, aby zawartość wilgoci wynosiła od 0,5 do 1,0%. Wydaje się, że taka zawartość wilgoci wyrównuje różnice w szybkości wulkanizacji polimerów. 7. Ponieważ przy produkcji na dużą skalę nie zawsze jest możliwe przechowywanie materiałów w odpowiednich warunkach, szybkość wulkanizacji można regulować przez dodawanie wody podczas mieszania. 8. Próby przeprowadzone z mieszanką GR-S na skalę laboratoryjną wykazały, że dodatek wody podczas mieszania w ilości od 2,5 do 5% (na wagę polimeru) powoduje minimalne wahania w szybkości wulkanizacji normalnie or z powoli wulkanizujących się polimerów (bardzo suchych); materiał taki przechowywany w ciągu trzech tygodni nie wykazuje zmian w szybkości wulkanizacji 9. Dodatek wody przy produkcji mieszanek z GR-S na skrę fabryczną musi być odpowiednio regulowany, gdyż zawartość wilgoci mieszana jest zależna od zawartości wilgoci w składnikach mieszanki, od czasu i temperatury mieszania oraz od czasu magazynowania mieszanki. [patrz też: pręty mosiężne , brico marche grójec , psb mrówka warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: brico marche grójec pręty mosiężne psb mrówka warszawa