Jako srodek napowietrzajacy stosowany jest srodek pianotwórczy, wyprodukowany z kleju kostnego, kalafonii i lugu sodowego

Jako środek napowietrzający stosowany jest środek pianotwórczy, wyprodukowany z kleju kostnego, kalafonii i ługu sodowego. Stosowanie środków napowietrzających związane jest z zapewnieniem zawiesinie cementowo-wodnej mrozoodporności. Otrzymanie żądanego napowietrzenia w ilości około 10% w stosunku do wody zarobowej jest możliwe w przypadku stosowania środka napowietrzającego w ilości 0,5 – 1,5% w stosunku do masy cementu. Środki napowietrzające wpływają poza tym na zwiększenie płynności zawiesiny oraz zmniejszenie jej sedymentacji. Jako środek spulchniający może być stosowany proszek aluminiowy natłuszczony, płatkowany, o właściwościach zgodnych z normą resortową MB i PMB 08014. Powstający wodór powoduje spulchnienie (rośniecie) zawiesiny stosowanego proszku glinowego wynosi 2 6 gramów na 100 kg cementu i jest uzależniona od temperatury, w jakiej ma być prowadzone iniektowanie. Przy projektowaniu zawiesiny cementowo-wodnej orientacyjnie możn a przyjąć, że stosunek wodno-cementowy zawiesiny powinien wynosić przy długości kanału kablowego do d5 m – 0,30 + 0,33; przy długości 15 + 18 m J 0,33 -0,36; przy długości 18 , 21 m – 0,35, 0,40, przy czym jest on uzależniony od rodzaju kanału kablowego oraz rodzaju użytego cementu. Opracowanie recepty zawiesiny cementowo-wodnej powinno być dokonane przez odpowiednio przygotowane laboratorium, będące w stanie przeprowadzić badania przydatności zawiesiny do wypełniania kanałów kablowych, przy czym wszystkie badania powinny być prowadzone w takich warunkach, jakich należy oczekiwać na budowie w czasie jej realizacji. [podobne: brikomarsze krotoszyn, rekuperacja, brico gniezno godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gniezno godziny otwarcia brikomarsze krotoszyn rekuperacja