Kauczuk syntetyczny

Kauczuk syntetyczny nie ulega talk daleko posuniętemu uplastycznieniu jak kauczuk naturalny. Aby doprowadzić go do odpowiedniego stopnia uplastycznienia, potrzebne jest długotrwałe walcowanie, przy czym uplastycznienie jest mniej widoczne. Niemniej jednak posiada ono duże znaczenie dla dalszych procesów. Uplastycznianie można prowadzić przed dodaniem napełniaczy mineralnych (pigmentów) lub . po ich dodaniu. Szereg faktów wskazuje na to, że dodanie pigmentów ułatwia uplastycznianie. Zasadniczą rzeczą jest, aby walcowanie było dostateczne. Należy zaznaczyć, że wakowanie na zimnych walcach o wąskim rozstępie sprzyja uplastycznianiu. Inne metody przerobu GR-S. Próbowano stosować szereg innych metod przerobu GR-S. Na przykład proponowano, aby na lateks GR-S działać niewielkimi ilościami aromatycznych hydrazyn, jak na przykład fenylohydrazyną, mieszać przez kilka godzin, a następnie w ciągu 8 godzin przepuszczać >tlen. Po przeprowadzeniu tych procesów lateks koaguluje. Wyprodukowano również szereg materiałów o charakterze peptyzatorów, które ułatwiają termiczne uplastycznianie oraz obróbkę GR-S. Do materiałów tych należą arylohydrazyny, fenylohydrazyna, aldehyd benzoesowy, fenylohydrazon oraz niektóre aromatyczne merkaptany. Istnieje pogląd, że bardzo czynnym związkiem jest fenylo- hydrazon furfurolu. [przypisy: bricomarche zielona góra , brico depot puławy , bricoman poznan ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy bricoman poznan bricomarche zielona góra