KONTROLA WODY W STUDNIACH GOSPODARCZYCH


KONTROLA WODY W STUDNIACH GOSPODARCZYCH Na oddziałach drogowych PKP naprawę, oczyszczanie oraz odkażanie studzien z wodą zdatną do picia wykonują specjalne drużyny, wyposażona w odpowiedni Sprzęt, materiały pomocnicze, części zamienne, materiały uszczelniające oraz w ubrania ochronne. Naprawa polega na doprowadzeniu do dobrego stanu obudowy -(cembrowiny, pokryw, pompy) oraz otoczenia według wzorów obudowy studzien, opracowanych przez Państwowy Zakład Higieny (patrz studnie kopane). Oczyszczanie polega na odpompowaniu wody, wyszorowaniu cembrowiny, wyczerpaniu mułu i osadów, wyłożeniu dna warstwą świeżego, przemytego żwiru, uszczelnieniu cembrowiny wewnątrz studni, a w razie potrzeby i ścian zewnętrznych po ich odsłonięciu przez wykopanie otaczającej ziemi. [hasła pokrewne: brico puławy, bricoman lodz, brico depot puławy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy brico puławy bricoman lodz