Ogólne zasady wyznaczania przewidywanego wydluzenia kabli

Ogólne zasady wyznaczania przewidywanego wydłużenia kabli. Wydłużenie całkowite kabla określa się w odniesieniu do chwili osiągnięcia maksymalnych naprężeń montażowych, przed dokonaniem zabiegu zakotwienia. Wydłużenie to obliczyć należy na podstawie przyjętego rozkładu naprężeń wzdłuż kabla b długości montażowej L, opierając się na rzeczywistej funkcji zmienności odkształceń jednostkowych drutów, w zależności od naprężeń o. Wyrażenie podcałkowe f[CP( l)J jest funkcją złożoną z funkcji fi= <= br=>Z powodu znacznego zróżnicowania odkształcalności krajowych drutów ciągnionych na zimno nie można jednoznacznie określić funkcji e = flB. Niedopuszczalne jest również praktykowane często przyjmowanie liniowej zależności między naprężeniami i odkształceniami, określonej wartości współczynnika proporcjonalności Ev. Można natomiast – zgodnie z wynikami statystycznych badań krajowych drutów o średnicy 5 mm (por. rozdz. 3. 6. 2) – określić za pomocą jednej funkcji zależności między odkształceniami jednostkowymi E i wskaźnikiem wykorzystania nośności drutów X R6 stosując wzór C3. 1 e. = 0,05 (x3 – 1,39X2 + 0,889X – 0,125) Druga funkcja podcałkowa 6 = pll zależna jest od charakteru trasy kabla i określana być musi indywidualnie dla każdego przypadku. Postać tej funkcji, przyjęta do wydłużenia kabla musi być taka sama jak przy obliczaniu sił montażowych N. [hasła pokrewne: rekuperacja, okna tarasowe przesuwne, bricomarche zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche zielona góra okna tarasowe przesuwne rekuperacja