Sily te zwiemy silami wymuszajacymi

Niezależnie bowiem od ilości łopatek skok ciśnienia między stroną czynną a stroną bierną łopatki będzie zawsze skończony. Aby zrównoważyć różnicę ciśnień po obu stronach łopatki, a tym samym utrzymać charakter ruchu osiowo-symetrycznego, wprowadzamy fikcyjne siły masowe, przez przyłożenie których uzyskujemy żądany charakter ruchu. Siły te zwiemy siłami wymuszającymi, a odpowiednie przyśpieszenia – przyśpieszeniami wymuszonymi. A zatem polu wektorowemu prędkości przypisujemy charakter pola sił, zwanego polem cieczy roboczej. Pole to wywiera na ściany łopatek siły przeciwnie skierowane do sił wymuszających i wytwarza tym samym moment obrotowy. [przypisy: fototapety do sypialni, Rekuperatory, Fototapety do kuchni ]

Uksztaltowanie wirników

Ukształtowanie wirników 1. Podstawy klasyfikacji Przy ustalonym przepływie przez pompę rotodynamiczną pole prądu zależy głównie od kształtu przestrzeni międzyłopatkowych wirnika i kierownicy oraz od ukształtowania wnętrza osłony, w której wirnik się znajduje; ponadto od szybkości obrotowej wirnika. Przy przepływie cieczy przez wirnik powierzchnie prądu nie mogą przebiegać dowolnie, lecz muszą tworzyć z powierzchniami łopatek jeden wspólny układ powierzchni prądu; w takim układzie powierzchnie łopatek uważamy za powierzchnie prądu, ograniczające płynącą ciecz. [więcej w: Rekuperatory, Fototapety do kuchni, fototapety 3d ]