Po zanurzeniu badanej próbki w rteci, cylinder jest szczelnie zamykany, zas za pomoca srub podnosi sie poziom rteci w skalowanej rurce kontrolnej

Po zanurzeniu badanej próbki w rtęci, cylinder jest szczelnie zamykany, zaś za pomocą śrub podnosi się poziom rtęci w skalowanej rurce kontrolnej. Następnie dylatometr stawiany jest do lodówki, w której (po dokonaniu odczytu położenia poziomu rtęci w rurce pomiarowej) obniża się w ciągu 4 godzin temperaturę do -20oC, a następnie utrzymuje się ją na tym poziomie przez dalsze 2-4 godziny. W czasie trwania próby odczytuje się w regularnych odstępach czasu temperaturę panującą w lodówce przyjmując ją, jako temperaturę przyrządu i badanego ciała oraz poziom rtęci w rurce pomiarowej. Podczas obniżania temperatury rtęć znajdująca się w dylatometrze zmniejsza swoją objętość. W przypadku odporności zawiesiny cementowo-wodnej na różny poziom rtęci w rurce kontrolnej powinien obniżać się proporcjonalnie do spadku temperatur. Jeżeli w czasie próby podniesie się poziom rtęci w rurce kontrolnej, oznacza to, że badana próbka zwiększa swoją ob jętość i nie jest mrozoodporna. Mrozoodporność zawiesiny cementowo wodnej zależy w znacznym stopniu od tego, czy zawiera ona pory wolne od wody, które mogą być wypełniane rozszerzającą się wodą przy przejściu jej ze stanu ciekłego w stan stały. Doraźne sprawdzenie mrozoodporności zawiesiny cementowej może być przeprowadzone w rurowych naczyniach szklanych (menzurki, rurki szklane – 30 mm). Próbki te po 24 godzinach dojrzewania w warunkach termicznych konstrukcji, poddaje się jednorazowemu działaniu temperatury -20oC w ciągu 24 godzin. Po tym okresie próbki nie powinny wykazywać widocznych zmian objętości, np. w postaci zniszczenia szklanych naczyń. [więcej w: kamery cieszyn, brico gniezno godziny otwarcia, okna gealan ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gniezno godziny otwarcia kamery cieszyn okna gealan