Powierzchnia cylindryczna

Aby zbadać wpływ łopatek na pole prądu, prowadzimy dwie współśrodkowe powierzchnie cylindryczne o promieniach , okalające wirnik. Powierzchnia cylindryczna promieniu znajduje się bezpośrednio przed wejściem na wirnik, a powierzchnia o promieniu ,- bezpośrednio po wyjściu z wirnika. W pompach odśrodkowych o krawędziach: wlotowej i wylotowej, równoległych do osi wirnika, powierzchnie te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni cylindrycznych o promieniach. Wskutek przepływu cieczy przez palisadę łopatek wirnika, następuje nie tylko zmiana wartości, ale i kierunku prędkości przepływu. Oznaczmy przez t podziałkę łopatek na kole o promieniu, a przez rzut grubości łopatki na kierunek styczny do obwodu. [patrz też: bricoman połczyńska, bricoman połczyńska z mostami, bricoman połczyńska 3d ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman połczyńska drewno ogrodowe drzwi taur