Przerób GR-S

Przerób GR-S. Przerób GR-S, to znaczy zamiana surowego GRrS w produkt końcowy, odbywa się w podobny sposób jak w przypadku kauczuku naturalnego. Należy zaznaczyć, że GR-S został wybrany do produkcji na dużą skalę z tego względu, że metody jego przerobu są najbardziej zbliżone do metod przerobu kauczuku naturalnego. Przerób odbywa się w tych samych fabrykach, a do sporządzania mieszanek stosuje się podobne dodatki: również i trudności, które się napotyka, podobne są do trudności związanych z przerobem kauczuku naturalnego. Ze względu na już istniejące urządzenia do przerobu kauczuku naturalnego warunki te s bardzo ważne do produkcji syntetycznych kauczuków na dużą skale w przeciwnym wypadku rozwój przemysłu kauczuków syntetycznych byłby bardzo powolny. Standardowy GR-S jest tak podobny do kauczuku naturalnego, że może on zastąpić w produkcji 90% wszystkich wyrobów kauczukowych. GR-S poddaje się więc przeróbce na walcach lub w zamkniętej mieszarce aż do uzyskania stanu plastycznego, przy czym dodaje się środków wulkanizacyjnych oraz duże ilości napełniaczy i środków modyfikujących. Z, kolei plastyczna mieszanka bywa wytłaczana lub formowana albo poddawana innym procesom, za pomocą którym nadaje się ,jej przed wulkanizacją odpowiedni kształt. Ze względu na zasadnicze różnice istniejące pomiędzy GR-S a kauczukiem naturalnym napotkano przy tym na wiele trudności, które do chwili obecnej nie zostały jeszcze całkowicie usunięte. Niemniej jednak postęp w tej dziedzinie jest już bardzo -duży, tak że znaczne ilości GR-S są używane przez wszystkie fabryki wyrobów gumowych na całym świecie. Obecnie prawie każdy produkt, który otrzymywano z kauczuku naturalnego, można wykonać z GR-S. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, jednak pierwsze, największe trudności zostały już pokonane. [przypisy: okna gealan , rekuperacja , brico kalisz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kalisz okna gealan rekuperacja