Przypadki takie maja miejsce przede wszystkim przy sprezaniu konstrukcji stalowych

Przypadki takie mają miejsce przede wszystkim przy sprężaniu konstrukcji stalowych. W konstrukcjach betonowych trasy takie występują w przypadku prowadzenia kabli na zewnątrz przekroju, w otwartych komorach lub w szczelinach między prefabrykatami, odginając się na różnego rodzaju bolcach, przeponach lub specjalnych prowadnicach. Wykres naprężeń wzdłuż trasy kabla przybiera postać linii schodkowej, o poziomych odcinkach zawartych pomiędzy odgięciami. Wartość siły montażowej obliczać należy uwzględniając oprócz strat spowodowanych poślizgiem kabla w zakotwieniu i sprężystym odkształceniem konstrukcji straty wywołane tarciem w strefach załamania trasy kabla, zawartych między czołem konstrukcji przekrojem obliczeniowym. We wzorze tv oznacza czynny współczynnik tarcia kabla po materiale elementu oporowego konstrukcji, natomiast n kąty załamania trasy kabla. We wzorze tym uwzględnia się tylko kąty odgięcia zawarte między przekrojem obliczeniowym i czołem konstrukcji. Przewidywane wydłużenie kabli przed ich zakotwieniem oblicza się przez zsumowanie wydłużeń poszczególnych odcinków swobodnych kabla, zawartych pomiędzy punktami odgięcia trasy. [patrz też: brico marche grójec, bricomarche zielona góra, brico gniezno godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gniezno godziny otwarcia brico marche grójec bricomarche zielona góra