Sprawnosc hydrauliczna

Sprawność całkowita wzrasta wraz ze zwiększaniem się wyróżnika szybkobieżności, głównie z powodu strat na tarcie tarcz wirnika i strat objętościowych, osiągając maksimum przy pewnej wartości ns, innej dla każdego rodzaju pompy (odśrodkowa, helikoidalna, diagonalna, śmigłowa). Przy dalszym wzroście ns sprawność TI maleje z powodu wzrostu strat hydraulicznych. Norma radziecka- GOST 2545-46 podaje przewidywane sprawności (z tolerancją do 2%) dla różnych typów pomp odśrodkowych śmigłowych. b. Sprawność hydrauliczna Sprawność hydrauliczna 11h w przeciwieństwie do sprawności całkowitej 11 nie może być wyznaczona bezpośrednio z pomiarów na wykonanej pompie. Można ją obliczyć ze sprawności całkowitej 11 = 11 11v Im, jeżeli znamy straty objętościowe i mechaniczne. Wartości sprawności hydraulicznej 11 są zawarte w granicach od ~ 65010 do ~ 96~/0, zależnie od wartości ns, wielkości (Q, H), rodzaju konstrukcji i staranności wykonania pompy. Dla średnich i małych pomp starszych typów oraz pomp mniej starannie wykonanych wartości lh będą oczywiście niższe. [więcej w: brico kalisz, kamery cieszyn, rekuperacja ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kalisz kamery cieszyn rekuperacja