Zgodnie z postacia wzorów okreslajacych wplyw tarcia na wartosci naprezen rzeczywistych w posrednich przekrojach konstrukcji

Zgodnie z postacią wzorów określających wpływ tarcia na wartości naprężeń rzeczywistych w pośrednich przekrojach konstrukcji, w celu obliczenia potrzebnej siły montażowej N należy wartość Nwp podzielić przez wartość funkcji opisującej rozkład sił wzdłuż trasy kabla, na odcinku od przekroju obliczeniowego do czoła konstrukcji. Wyrażenie (l) oznacza wartość funkcji przestawiającej zmienność siły naciągowej w kablu wzdłuż jego trasy, w zależności od występujących wartości oporów tarcia. Postać tej funkcji przyjmuje się w postaci wzoru dokładnego lub przybliżonego, w zależności od charakteru trasy kabla oraz wartości i rodzaju strat jednostkowych. Wartość naprężeń montażowych ustala się przez podzielenie wartości siły montażowej przez sumaryczne pole powierzchni przekroju drutów kabla F. Na podstawie obliczonej siły montażowej określić już można potrzebną wartość ciśnienia roboczego oleju, mierzonego przy użyciu manomet ru zespołu naciągowego. Continue reading „Zgodnie z postacia wzorów okreslajacych wplyw tarcia na wartosci naprezen rzeczywistych w posrednich przekrojach konstrukcji”

Przypadki takie maja miejsce przede wszystkim przy sprezaniu konstrukcji stalowych

Przypadki takie mają miejsce przede wszystkim przy sprężaniu konstrukcji stalowych. W konstrukcjach betonowych trasy takie występują w przypadku prowadzenia kabli na zewnątrz przekroju, w otwartych komorach lub w szczelinach między prefabrykatami, odginając się na różnego rodzaju bolcach, przeponach lub specjalnych prowadnicach. Wykres naprężeń wzdłuż trasy kabla przybiera postać linii schodkowej, o poziomych odcinkach zawartych pomiędzy odgięciami. Wartość siły montażowej obliczać należy uwzględniając oprócz strat spowodowanych poślizgiem kabla w zakotwieniu i sprężystym odkształceniem konstrukcji straty wywołane tarciem w strefach załamania trasy kabla, zawartych między czołem konstrukcji przekrojem obliczeniowym. We wzorze tv oznacza czynny współczynnik tarcia kabla po materiale elementu oporowego konstrukcji, natomiast n kąty załamania trasy kabla. Continue reading „Przypadki takie maja miejsce przede wszystkim przy sprezaniu konstrukcji stalowych”

W przypadku duzych róznic, nalezy skorygowac ilosci dodatków lub zmienic czas mieszania

W przypadku dużych różnic, należy skorygować ilości dodatków lub zmienić czas mieszania. Wytrzymałość stwardniałej zawiesiny cementowo- -wodnej określa się na normowych beleczkach do badania cementu o wymiarach 4 x 4 x 16 cm. Formy po napełnieniu powinny być przykryte w celu uniemożliwienia odparowania wody. Można tego dokonać stosując płytki szklane. Po 3 godzinach od pobrania próbek należy formy dopełnić zawiesiną i ponownie przykryć. Continue reading „W przypadku duzych róznic, nalezy skorygowac ilosci dodatków lub zmienic czas mieszania”

Budownictwo wczoraj i dzis : Nagroda Troldtekt dla studentów projektowania i architektury

Troldtekt, znany duński producent sufitów akustycznych i ściennych z wełny drzewnej, zaprasza studentów architektury i designu do przedstawienia kreatywnych i oryginalnych koncepcji nowych zastosowań produktu z wełny drzewnej.
Propozycje nie muszą dotyczyć wyłącznie akustyki, ale raczej innowacyjnych i niecodziennych pomysłów.
Konkurs, który zostanie oceniony przez kilku znanych architektów i innych, oferuje nagrodę w wysokości 5000 euro za najlepszą koncepcję.
Zwycięzca z 2010 roku, student architektury z Kopenhagi, zdobył pierwszą nagrodę Troldtekt Award za swoją nową koncepcję Soundbubbles.
wiszące kolorowe globusy z wełny drzewnej zaprojektowane w celu wzbudzenia zainteresowania i poprawy akustyki dużych pomieszczeń o twardych powierzchniach, takich jak szkoły, baseny i budynki komercyjne. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Nagroda Troldtekt dla studentów projektowania i architektury”

Nowoczesna architektura : Masterplan dla Mönchengladbach / Grimshaw Architects

Dzięki uprzejmości Grimshaw Architects Grimshaw Architekci, we współpracy z lokalnymi partnerami projektu Konrath & Wennemar i FSWLA zostali niedawno wybrani do realizacji wizjonerskiej strategii Masterplan w centrum miasta Mönchengladbach w Niemczech.
Poprzez ścisłą współpracę z obywatelami Mönchengladbach, celem jest opracowanie strategii optymalizacji jakości życia, poprawy gospodarki i wyglądu obszarów śródmiejskich.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Konkurs na masterplan został stworzony przez MG 3.0 Masterplan Mönchengladbach, stowarzyszenie lokalnych, ambitnych i innowacyjnych biznesmenów i przedsiębiorców, którzy widzą znaczną potrzebę promowania rozwoju urbanistycznego miasta. Continue reading „Nowoczesna architektura : Masterplan dla Mönchengladbach / Grimshaw Architects”