Odkazanie jest przeprowadzane przewaznie podchlorynem wapnia

Odkażanie jest przeprowadzane przeważnie podchlorynem wapnia; polega ono na wyszorowaniu cembrowiny rozczynem podchlorynu wapnia (CaOCI2) o stężeniu 120 mg na 1 litr wody (120 g na 1 m). Zespół eżektorowy, opuszczony na łańcuchu do studni zasilającej w studni do stałego poziomu i obliczeniu jej pojemności należy przygotować rozczyn potrzebnej ilości podchlorynu w stosunku 6+120 g na 1 m3 wody w studni (zależnie od stopnia zanieczyszczenia); rozczyn ten należy wlać do studni i zmieszać go dokładnie z wodą studzienną. Po 24 godzinach wodę należy wyczerpać. Jeśli po ponownym wypełnieniu się studni woda wykazuje zapach chloru, należy ją wyczerpać aż znikną ślady chloru. [patrz też: fototapety na wymiar sklep, fototapety do sypialni, fototapety sklep ]

Sily te zwiemy silami wymuszajacymi

Niezależnie bowiem od ilości łopatek skok ciśnienia między stroną czynną a stroną bierną łopatki będzie zawsze skończony. Aby zrównoważyć różnicę ciśnień po obu stronach łopatki, a tym samym utrzymać charakter ruchu osiowo-symetrycznego, wprowadzamy fikcyjne siły masowe, przez przyłożenie których uzyskujemy żądany charakter ruchu. Siły te zwiemy siłami wymuszającymi, a odpowiednie przyśpieszenia – przyśpieszeniami wymuszonymi. A zatem polu wektorowemu prędkości przypisujemy charakter pola sił, zwanego polem cieczy roboczej. Pole to wywiera na ściany łopatek siły przeciwnie skierowane do sił wymuszających i wytwarza tym samym moment obrotowy. [przypisy: fototapety do sypialni, Rekuperatory, Fototapety do kuchni ]