Uplastycznianie GR-S

Uplastycznianie GR-S. Uplastycznienie GR-S było problemów związanych z jego zastosowaniem. Kauczuk syntetyczny wykazuje w porównaniu z kauczukiem zasadniczych różnic. Jest on bardziej sprężysty, skutkiem czego w walcach mocniej się rozgrzewa. Poza tym jest on mniejszy, to znaczy mniej rozciągliwy. Różnice te powodują odmienne obu materiałów podczas walcowania. W temperaturze 82 -7- 93°C staje się bardziej miękki, lecz również by, a przy tym bardziej szorstki niż na walcach zimnych. Niektóre próbki kauczuku stawały się tak mało rozciągliwe i słabe, że pękały na brzegach, a w krańcowych wypadkach spadały z walców. Jeśli chodzi o uplastycznianie pod wpływem utleniania w podwyższonej temperaturze, syntetyczny kauczuk GR-S jest materiałem pośrednim pomiędzy kauczukiem naturalnym a odpornymi na działanie olejów kopolimerami butadienu. W odpowiednich warunkach GR-S ulega uplastycznieniu pod działaniem ciepłego powietrza, lecz jeżeli proces nie będzie ściśle kontrolowany, materiał może stwardnieć. Jest to spowodowane tym, że tlen działa na GR-S w dwojaki sposób: depolimeryzuje go a równocześnie powoduje pewnego rodzaju wulkanizację przez utlenianie czy cyklizację. Wydaje się, że w pierwszym stadium ogrzewania przeważa depolimeryzacja i kauczuk mięknie. W dalszym ciągu ogrzewania przeważa jednak wulkanizacja i materiał przybiera taki wygląd, jak gdyby był przewulkanizowany, staje się ziarnisty, mało rozciągliwy i twardy. Uplastycznianie na walcach ma prawdopodobnie wiele wspólnego ze zmiękczającym działaniem ciepła. [przypisy: okna gealan , rekuperacja , brico kalisz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kalisz okna gealan rekuperacja