W elementach zginanych konstrukcji, brak zsolidaryzowania kabla z betonem zmienia uklad statyczny elementu

W elementach zginanych konstrukcji, brak zsolidaryzowania kabla z betonem zmienia układ statyczny elementu. Powstaje wówczas belka betonowa, z wiotkim ściągiem. Po przekroczeniu momentu rysującego układu belki, nie powstaje większa liczba mało rozwartych rys, lecz całe odkształcenie strefy dolnej koncentruje się w jednej lub w kilku rysach o znacznym rozwarciu. W efekcie podnosi się oś obojętna belki, gwałtownie małej strefa ściskana przekroju belki następuje zniszczenie tej strefy dużo wcześniej przed osiągnięciem nośności granicznej kabli. Obniżenie nośności granicznej belki dochodzi do 30%. Druty ciągnione na zimno kabli są specjalnie podatne na korozję, z uwagi na mały przekrój drutów, skład chemiczny stali oraz ciągły stan naprężeń rozciągających, trwających przez cały okres eksploatacji konstrukcji, prowadzący do powstania korozji naprężeniowej (międzykrystalicznej). Najbardziej niebezpieczna dla trwałości konstrukcji jest jednak korozja elektrochemiczna, powstająca w warunkach zawilgocenia środowiska kabli oraz objętości związków kwasowych; umożliwiających powstanie dysocjacji elektrolitycznej. Tworzące się ikro ogniwa galwaniczne powodują miejscowe przechodzenie jonów metalu do roztworu i głębokie wżery na powierzchni drutów. Najlepszym sposobem zabezpieczenia kabli przed korozją jest iniektowanie kanałów kablowych zawiesiną cementowo-wodną, która po stwardnieniu powoduje zsolidaryzowanie kabla z betonem a ponadto stwarza środowisko alkaliczne, zapobiegające powstaniu dysocjacji elektrolitycznej, a przez to chroni kable przed korozją elektrochemiczną. [hasła pokrewne: okna tarasowe przesuwne, kamery cieszyn, beton b10 cena ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b10 cena kamery cieszyn okna tarasowe przesuwne