W Polsce wystepuje zielony piasek glaukonitowy w warstwach grubosci okolo 50 m

W Polsce występuje zielony piasek glaukonitowy w warstwach grubości około 50 m, które są zasobnikiem wód artezyjskich na obszarze Niecki Mazowieckiej. Zeolity sztuczne są wyrabiane syntetycznie z krzemianu sodu i glinu. Reakcja między zeolitem sztucznym a kwaśnym węglanem magnezowym przebiega według równania: Na2P + Mg (HCOS)2 = MgP + 2NaHCOs Permutytami organicznymi mogą być: węgiel sulfonowy, produkowany w Polsce pod nazwą eskarbon, żywice fenolowe oraz żywice styrenowe. Permutyty o drobnym uziarnieniu mają zdolność wymienną, ale są porywane przez wodę płuczącą, ziarna zaś grube są odporne na unoszenie przez strumień wody płuczącej podczas regeneracji złoża filtru: najwłaściwsza średnica ziarn złoża filtru permutytowego powinna wynosić 0,5 do 2mm. [patrz też: brico gniezno godziny otwarcia, beton b10 cena, brico gniezno ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b10 cena brico gniezno brico gniezno godziny otwarcia