Wymagania techniczne stawiane zawiesinie cementowo wodnej Iniektowanie kanalów kablowych zawiesina cementowo-wodna stosuje sie w kanalach zamknietych

Wymagania techniczne stawiane zawiesinie cementowo wodnej Iniektowanie kanałów kablowych zawiesiną cementowo-wodną stosuje się w kanałach zamkniętych, tj. takich, 00 których dostęp jest możliwy jedynie, w miejscach przedłużenia osi kanału kablowego lub za pośrednictwem rurek wyprowadzonych od kanału kablowego na zewnątrz elementu. Szczelne wypełnienie kanałów kablowych w przypadku wielożyłowych kabli wewnętrznych jest zabiegiem trudnym, kłopotliwym. Główne trudności starannego wypełnienia kanałów kablowych wynikają z następujących przyczyn: – małych przekrojów kanałów kablowych z ułożonymi w nich gęsto strunami; – bardzo małych odstępów między poszczególnymi strunami oraz wiązań poprzecznych na długości kabli; – deformowania osłonek kanałowych w niektórych miejscach kabli, występującego niekiedy przy betonowaniu (np. pod ciężarem zrzucanego betonu, uszkodzenia osłonek kanałowych wibratorami wgłębnymi). Aby zabezpieczenie był o pewne, iniektowanie musi być przeprowadzone prawidłowo, co jest uzależnione od wytworzenia prawidłowej zawiesiny cementowo-wodnej i prawidłowego jej wtłoczenia do kanałów kablowych. Zawiesina cementowo-wodna powinna spełniać następujące warunki. Wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zawiesiny cementowo-wodnej, dojrzewającej w temperaturze od +18oC do +20oC i wilgotności normalnej powinna wynosić po 7 dniach – minimum 20 MPa, po 28 dniach – minimum 30 MPa. [hasła pokrewne: rekuperacja, brico gniezno, brico depot puławy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy brico gniezno rekuperacja