Zgodnie z postacia wzorów okreslajacych wplyw tarcia na wartosci naprezen rzeczywistych w posrednich przekrojach konstrukcji

Zgodnie z postacią wzorów określających wpływ tarcia na wartości naprężeń rzeczywistych w pośrednich przekrojach konstrukcji, w celu obliczenia potrzebnej siły montażowej N należy wartość Nwp podzielić przez wartość funkcji opisującej rozkład sił wzdłuż trasy kabla, na odcinku od przekroju obliczeniowego do czoła konstrukcji. Wyrażenie (l) oznacza wartość funkcji przestawiającej zmienność siły naciągowej w kablu wzdłuż jego trasy, w zależności od występujących wartości oporów tarcia. Postać tej funkcji przyjmuje się w postaci wzoru dokładnego lub przybliżonego, w zależności od charakteru trasy kabla oraz wartości i rodzaju strat jednostkowych. Wartość naprężeń montażowych ustala się przez podzielenie wartości siły montażowej przez sumaryczne pole powierzchni przekroju drutów kabla F. Na podstawie obliczonej siły montażowej określić już można potrzebną wartość ciśnienia roboczego oleju, mierzonego przy użyciu manomet ru zespołu naciągowego. Wartość ciśnienia określać należy wykorzystując wykres lub tabelę, sporządzone w wyniku cechowania urządzeń naciągowych. [patrz też: brico gniezno, uwaga synonim, brico marche grójec ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gniezno brico marche grójec uwaga synonim