Zmiekczanie wody za pomoca filtrów permutytowych

Stąd permutyty są zwane. również wymieniaczami albo jonitami. Permutyty mogą być nieorganiczne, zwane zeolitami, albo organiczne. Permutytami nieorganicznymi mogą być zeolity naturalne i sztuczne. Zeolity naturalne, np. glaukonit, występują w Związku Radzieckim i Ameryce Północnej w postaci minerału o składzie K20. A120s. 6Si02. 4H20, który reaguje z solami wapnia i magnezu, wymieniając swój słabo związany potas na wapń i magnez według równania: K20. A120s. 6Si02. 12H20 + CaSO, = CaO. A120s. 6Si02. 12H20 + K2S0, Jeżeli przez P oznaczymy związki chemiczne wchodzące w skład zeolitu oprócz potasu K, otrzymamy wzór dla glaukonitu K2P, wobec czego równanie reakcji wymiany przedstawi się następująco: K2P + CaS04 = CaP + K2S04 Reakcja ta jest odwracalna, czyli wapń przechodzi do permutytu, może więc być wymieniany . przez przepłukiwanie ciepłym roztworem soli kuchennej: CaP + NaCI = NaP + CaCI; po wypłukaniu CaCI złoże może ponownie wymieniać Ca (wapń). [hasła pokrewne: psb mrówka warszawa, brico depot puławy, brico gniezno ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy brico gniezno psb mrówka warszawa