Zmiekczanie za pomoca wapna i sody

Zmiękczanie za pomocą wapna i sody Zmiękczanie wody za pomocą wapna i sody nazywa się metodą odczynników. Sole wapnia i magnezu łatwo przechodzą w związki słabo rozpuszczające się w wodzie, co powoduje ich osadzanie się. Samo wapno usuwa twardość węglanową, użycie zaś sody zmniejsza niewęglanową twardość wody. Zastosowanie jednocześnie wapna i sody pozwala zmniejszyć ogólną twardość wody do 3+5°n. W 1 litrze wody ogrzanej do temperatury 100°C rozpuszcza się 0,037 g węglanu wapniowego, co odpowiada 2,1°n twardości, oraz 0,009 g wodorotlenku magnezowego, co odpowiada twardości. W wyniku zachodzących reakcji sole Ca(HC03)2, Mg(HC03)2, CaS04 i CaCl2 przechodzą w związki nierozpuszczalne CaC03 i Mg(OH)2, tworząc zawiesiny opadające w postaci osadów. [przypisy: bricoman poznan, psb mrówka warszawa, brikomarsze krotoszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman poznan brikomarsze krotoszyn psb mrówka warszawa