Dawniej architekt swiadomie potegowal uczucie lekkosci budowli

Dawniej architekt świadomie potęgował uczucie lekkości budowli przez stopniowe podwyższanie dalszych kondygnacji. Dzisiaj, w okresie prefabrykacji elementów konstrukcyjnych, jest to utrudnione. Jednakże w takim wypadku architekt może operować zmianą podziału szyb w miarę posuwania się ku górze. Podajemy przykład. Na dolnych kondygnacjach stosuje architekt podział szyb poziomą szczebliną w stosunku np. jeden do dwóch. Dolna część otworu jest oszklona szkłem mniej przezroczystym o wymiarze połowy wysokości górnej szyby. W miarę posuwania się w górę architekt będzie zmieniał ten stosunek, aż w górnej kondygnacji zastosuje proporcje np. jeden do trzech. Wówczas widz uzyska złudzenie lekkości lub nawet pozornego podwyższenia wyższych kondygnacji. Stanie się to na skutek świadomego zmylenia zdolności rewizji obrazu nic nie podejrzewającego widza. [więcej w: brikomarsze krotoszyn, okna gealan, kamery cieszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze krotoszyn kamery cieszyn okna gealan