Metody badania cech zawiesiny cementowo-wodnej

Metody badania cech zawiesiny cementowo-wodnej. Konsystencja zawiesiny cementowo-wodnej zależy od stopnia przemiału, rodzaju i marki cementu, wskaźnika wodno-cementowego, temperatury zawiesiny od czasu, jaki upłynął od zakończenia mieszania oraz od działania dodatków. W Polsce badanie konstrukcji przeprowadzane jest dwoma sposobami. Jeden z nich mający zastosowanie najczęściej w laboratorium, to badanie za pomocą urządzenia zanurzeniowego. Działanie przyrządu zanurzeniowego polega na tym, że tłok o masie 5000 g opuszcza się w dół i wyciska do góry zawiesinę poprzez szczelinę pierścieniową o wymiarze 2,0 mm, przy czym tłok pływaka przebywa drogę 500 mm. Droga zaczynu ku górze (spod tłoka na wierzch) podobna jest do drogi, jaką musi zawiesina przebywać przez długie i wąskie kanały kablowe, przy czym przy gęściejszym zaczynie trwa to dłużej niż przy rzadszym. Czas potrzebny do zanurzenia się płynu określa konsystencję zawiesiny. Próby z tą sarnę zawiesiną przeprowadza się trzykrotnie, jedna po drugiej. [więcej w: psb mrówka warszawa, brico puławy, rekuperacja ]

Powiązane tematy z artykułem: brico puławy psb mrówka warszawa rekuperacja