Miara sedymentacji jest róznica (po uplywie okreslonego czasu) pomiedzy objetoscia zawiesiny w chwili przeprowadzania pomiaru i objetosci

Miarą sedymentacji jest różnica (po upływie określonego czasu) pomiędzy objętością zawiesiny w chwili przeprowadzania pomiaru i objętości. Sedymentację zawiesiny cementowo-wodnej bada się w szklanych cylindrach pomiarowych o objętości 250 cm. Cylindry wypełnia się zawiesinę, następnie szczelnie korkuje i parafinuje, w celu uniemożliwienia odparowania wody, a następnie ustawia pionowo i dokonuje odczytów objętości początkowej. Następnie dokonywane są dalsze odczyty po 3 i 24 godzinach z tym, że w czasie trwania badania naczynia nie mogą podlegać wstrząsom lub drganiom. Objętość badanej zawiesiny przy tej metodzie powinna wynosić około 200 cm3, a końcowa wartość sedymentacji nie powinna przekraczać 2%, z tym że po 3 godzinach wartość ta może wynosić maksimum 1,5%. Zawartość porów w świeżej zawiesinie oblicza się na podstawie określonej masy właściwej i objętościowej zawiesiny. Wielkość powinna być określona na próbce o objęt ości nie mniejszej od 3 litrowo Sprawdzona zawartość porów p powinna być równa założonej przy projektowaniu. [przypisy: bricoman połczyńska, pręty mosiężne, bricoman połczyńska 3d ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman połczyńska drzwi taur pręty mosiężne