Srednia z czasu zanurzenia przyjeta z danych drugiej i trzeciej próby jest miarodajna, gdyz pierwsze zanurzenie trwa zwykle nieco dluzej

Średnia z czasu zanurzenia przyjęta z danych drugiej i trzeciej próby jest miarodajna, gdyż pierwsze zanurzenie trwa zwykle nieco dłużej. Drugim urządzeniem do oznaczania płynności zawiesiny cementowo-wodnej jest przyrząd cylinder z otworem w dnie zamykanym kulką, osadzoną na metalowym prącie. W cylindrze umieszczony jest bolec określający właściwą miarę napełnienia cylindra. Przyrząd zwilżony czystą mokrą ściereczką napełnia się do poziomu bolca. Pod przyrządem umieszcza się cylinder pomiarowy (menzurkę) o objętości 500 cm3 napełniony 70 cm3 dowolnego oleju mineralnego, dla zapewnienia wyraźnej powierzchni cieczy nad zawiesiną. Po otwarciu otworu i wypełnieniu cylindra do objętości 100 cm3, włącza się stoper i mierzy czas wypływu dalszych 400 cm3. Czas wypływu określany średnią arytmetyczną z dwóch badań jest miarą konsystencji zawiesiny. Sedymentacja zawiesiny cementowo-wodnej wynika z różnicy mas właściwych cementu i wody. War tość sedymentacji oddzielenie cementu od wody określa się po 3 i 24 godzinach od wymieszania. [patrz też: uwaga synonim, bricomarche zielona góra, beton b10 cena ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b10 cena bricomarche zielona góra uwaga synonim