Szczególowe zasady ustalania parametrów sprezania dla róznych typów tras kabli

Szczegółowe zasady ustalania parametrów sprężania dla różnych typów tras kabli. Kable swobodne, bez strat od tarcia. Straty spowodowane tarciem cięgien o konstrukcję mogą być pominięte tylko w tych przypadkach, jeżeli z całą pewnością można stwierdzić, że kable na całej trasie nie stykają się z betonem lub innymi elementami konstrukcji. Warunki te mogą być spełnione w przypadku kabli prostoliniowych, przebiegających swobodnie na zewnątrz konstrukcji, w odkrytych lub zamkniętych kanałach o odpowiednio dużej średnicy. W przypadku sprężania konstrukcji betonowych przyjmować można stałą dla wszystkich kabli określonego elementu wartość strat spowodowanych sprężystym odkształceniem betonu. Siła montażowa obliczona z wzoru zastosowana być może dla wszystkich kabli tego elementy. Przy sprężaniu konstrukcji stalowych siła montażowa określana być musi dla każdego kabla osobno. Kable o trasie w postaci linii łamanej. Przedstawiony sposó b wyznaczania głównych parametrów sprężania stosować można tylko w tych przypadkach, gdy na odcinkach prostoliniowych trasy kabla pomiędzy punktami jej załamania nie występują żadne straty spowodowane tarciem. [patrz też: bricomarche zielona góra, uwaga synonim, psb mrówka warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche zielona góra psb mrówka warszawa uwaga synonim