Zgodnie z postacia wzorów okreslajacych wplyw tarcia na wartosci naprezen rzeczywistych w posrednich przekrojach konstrukcji

Zgodnie z postacią wzorów określających wpływ tarcia na wartości naprężeń rzeczywistych w pośrednich przekrojach konstrukcji, w celu obliczenia potrzebnej siły montażowej N należy wartość Nwp podzielić przez wartość funkcji opisującej rozkład sił wzdłuż trasy kabla, na odcinku od przekroju obliczeniowego do czoła konstrukcji. Wyrażenie (l) oznacza wartość funkcji przestawiającej zmienność siły naciągowej w kablu wzdłuż jego trasy, w zależności od występujących wartości oporów tarcia. Postać tej funkcji przyjmuje się w postaci wzoru dokładnego lub przybliżonego, w zależności od charakteru trasy kabla oraz wartości i rodzaju strat jednostkowych. Wartość naprężeń montażowych ustala się przez podzielenie wartości siły montażowej przez sumaryczne pole powierzchni przekroju drutów kabla F. Na podstawie obliczonej siły montażowej określić już można potrzebną wartość ciśnienia roboczego oleju, mierzonego przy użyciu manomet ru zespołu naciągowego. Continue reading „Zgodnie z postacia wzorów okreslajacych wplyw tarcia na wartosci naprezen rzeczywistych w posrednich przekrojach konstrukcji”

Metoda bezposredniej kontroli naprezen w kablach w trakcie trwania naciagu

Metoda bezpośredniej kontroli naprężeń w kablach w trakcie trwania naciągu. Istnieję konstrukcje o tego typu trasach kabli, dla których nie ma możliwości dokładnego określenia obydwu parametrów sprężania. Przyczynę tego są albo zmienne – dla poszczególnych kabli – parametry tarcia, albo zmienne kąty opasania krzywizn trasy. Przypadki takie maję z reguły miejsce przy wykonywaniu konstrukcji kablobetonowych monolitycznych metodę na mokro, gdzie trudniej o dobrą kontrolę właściwej trasy kabli oraz gdzie istnieję warunki powstania odmiennych warunków tarcia dla poszczególnych kabli (np. różny stopień przypadkowego sfalowania trasy). Continue reading „Metoda bezposredniej kontroli naprezen w kablach w trakcie trwania naciagu”

Wymagania techniczne stawiane zawiesinie cementowo wodnej Iniektowanie kanalów kablowych zawiesina cementowo-wodna stosuje sie w kanalach zamknietych

Wymagania techniczne stawiane zawiesinie cementowo wodnej Iniektowanie kanałów kablowych zawiesiną cementowo-wodną stosuje się w kanałach zamkniętych, tj. takich, 00 których dostęp jest możliwy jedynie, w miejscach przedłużenia osi kanału kablowego lub za pośrednictwem rurek wyprowadzonych od kanału kablowego na zewnątrz elementu. Szczelne wypełnienie kanałów kablowych w przypadku wielożyłowych kabli wewnętrznych jest zabiegiem trudnym, kłopotliwym. Główne trudności starannego wypełnienia kanałów kablowych wynikają z następujących przyczyn: – małych przekrojów kanałów kablowych z ułożonymi w nich gęsto strunami; – bardzo małych odstępów między poszczególnymi strunami oraz wiązań poprzecznych na długości kabli; – deformowania osłonek kanałowych w niektórych miejscach kabli, występującego niekiedy przy betonowaniu (np. pod ciężarem zrzucanego betonu, uszkodzenia osłonek kanałowych wibratorami wgłębnymi). Continue reading „Wymagania techniczne stawiane zawiesinie cementowo wodnej Iniektowanie kanalów kablowych zawiesina cementowo-wodna stosuje sie w kanalach zamknietych”

Budownictwo wczoraj i dzis : Pawilon / Spotkanie „Gromadzenie”

Dzięki uprzejmości Gatherna Nguyen, So Sugita, Dale Suttle Gathering był pawilonem zaprojektowanym przez Gatherna (Ginna Nguyen, So Sugita, Dale Suttle) wybranym z ponad 600 międzynarodowych zgłoszeń do wybudowania w wizjonerskiej wiosce.
w Union Square Park we wrześniu 2010 r.
Wśród wyróżnionych jurorów znalazły się m.in.
Thom Mayne, Paul Goldberger i Geoff Manaugh.
Zgromadzenie zostało następnie zakupione przez Szóstą i I Historyczną Synagogę i wystawione w Waszyngtonie do października 2010 roku. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Pawilon / Spotkanie „Gromadzenie””

Architektura i nowoczesne budownictwo – Lizbońska Szkoła Architektury stoi w obliczu zamknięcia

Dom w Leiria / Aires Mateus -.
FG + SG (Fernando Guerra, Sergio Guerra) W maju ubiegłego roku Portugalia stała się trzecim krajem w 17 państwowej strefie euro, która potrzebowała ratunku finansowego, aby uniknąć bankructwa po Grecji i Irlandii.
Bezrobocie w kraju wzrosło do 14,8 procent, ponieważ recesja przyniosła ciężkie warunki zarówno architektom, jak i studentom architektury.
Teraz prestiżowy Wydział Architektury na Uniwersytecie Technicznym w Lizbonie (UTL), który wspiera wielu wielkich architektów, takich jak Jo.
O Luis Carrilho da Graça i Manuel Aires Mateus, może być zmuszony do zamknięcia swoich drzwi. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Lizbońska Szkoła Architektury stoi w obliczu zamknięcia”