gdy zdolnosc rewizji obram jest niewystarczajaca dla odtworzenia prawdziwych proporcji

Tę przyrodzoną zdolność człowieka nazwijmy zdolnością rewizji obrazu. Bywają jednak przypadki, gdy zdolność rewizji obram jest niewystarczająca dla odtworzenia prawdziwych proporcji. Przyczyn może być dużo, ale zawsze występują, skoro obserwator nie może zrobić użytku ze swej zdolności rewizji obrazu względnie ma tylko ograniczoną zdolność tej rewizji. Do naj częstszych przyczyn należą: zmiana intensywności oświetlenia, zjawiska perspektywy powietrznej, potęgujące się w miarę zapylenia lub zamglenia powietrza, zmiany faktury lub barwy elementów budowli, cofnięcia ścian lub odchylenia płaszczyzn. Ze zdolnością rewizji obrazu wiąże się zjawisko irradiacji. Continue reading „gdy zdolnosc rewizji obram jest niewystarczajaca dla odtworzenia prawdziwych proporcji”

Ogólne zasady wyznaczania przewidywanego wydluzenia kabli

Ogólne zasady wyznaczania przewidywanego wydłużenia kabli. Wydłużenie całkowite kabla określa się w odniesieniu do chwili osiągnięcia maksymalnych naprężeń montażowych, przed dokonaniem zabiegu zakotwienia. Wydłużenie to obliczyć należy na podstawie przyjętego rozkładu naprężeń wzdłuż kabla b długości montażowej L, opierając się na rzeczywistej funkcji zmienności odkształceń jednostkowych drutów, w zależności od naprężeń o. Wyrażenie podcałkowe f[CP( l)J jest funkcją złożoną z funkcji fi= < = br=>Z powodu znacznego zróżnicowania odkształcalności krajowych drutów ciągnionych na zimno nie można jednoznacznie określić funkcji e = flB. Niedopuszczalne jest również praktykowane często przyjmowanie liniowej zależności między naprężeniami i odkształceniami, określonej wartości współczynnika proporcjonalności Ev. Continue reading „Ogólne zasady wyznaczania przewidywanego wydluzenia kabli”

Do tak obliczonego wydluzenia dodawac nalezy ewentualny poslizg kabla po stronie biernej oraz sprezyste skrócenie konstrukcji (w elementach stalowych)

Do tak obliczonego wydłużenia dodawać należy ewentualny poślizg kabla po stronie biernej oraz sprężyste skrócenie konstrukcji (w elementach stalowych). Trasy charakteryzujące się równomiernymi stratami jednostkowymi, spowodowanymi tarciem w linii kabli. Założenie stałej wartości strat jednostkowych spowodowanych tarciem w linii kabli przyjąć można w następujących rodzajach tras: – w przypadku tras prostoliniowych oraz jednolitej konstrukcji kabli i kanałów kablowych (współczynnik tarcia A ), – w przypadku tras o stałej krzywiźnie lub tras z krzywiznami o niewielkiej zmienności ( trasy kołowe lub paraboliczne). Wartość siły montażowej obliczyć należy uwzględniając funkcję zmienności naprężeń w kablu spowodowanej tarciem. Gdy łączna strata spowodowana tarciem jest większa od 20% siły montażowej, obowiązuje przyjmowanie dokładnego rozkładu naprężeń, zgodnie z funkcją Eulera. Continue reading „Do tak obliczonego wydluzenia dodawac nalezy ewentualny poslizg kabla po stronie biernej oraz sprezyste skrócenie konstrukcji (w elementach stalowych)”

W elementach zginanych konstrukcji, brak zsolidaryzowania kabla z betonem zmienia uklad statyczny elementu

W elementach zginanych konstrukcji, brak zsolidaryzowania kabla z betonem zmienia układ statyczny elementu. Powstaje wówczas belka betonowa, z wiotkim ściągiem. Po przekroczeniu momentu rysującego układu belki, nie powstaje większa liczba mało rozwartych rys, lecz całe odkształcenie strefy dolnej koncentruje się w jednej lub w kilku rysach o znacznym rozwarciu. W efekcie podnosi się oś obojętna belki, gwałtownie małej strefa ściskana przekroju belki następuje zniszczenie tej strefy dużo wcześniej przed osiągnięciem nośności granicznej kabli. Obniżenie nośności granicznej belki dochodzi do 30%. Continue reading „W elementach zginanych konstrukcji, brak zsolidaryzowania kabla z betonem zmienia uklad statyczny elementu”

W przypadku duzych róznic, nalezy skorygowac ilosci dodatków lub zmienic czas mieszania

W przypadku dużych różnic, należy skorygować ilości dodatków lub zmienić czas mieszania. Wytrzymałość stwardniałej zawiesiny cementowo- -wodnej określa się na normowych beleczkach do badania cementu o wymiarach 4 x 4 x 16 cm. Formy po napełnieniu powinny być przykryte w celu uniemożliwienia odparowania wody. Można tego dokonać stosując płytki szklane. Po 3 godzinach od pobrania próbek należy formy dopełnić zawiesiną i ponownie przykryć. Continue reading „W przypadku duzych róznic, nalezy skorygowac ilosci dodatków lub zmienic czas mieszania”

Budownictwo wczoraj i dzis : Community Center / Aulík Fišer Architects

Dzięki uprzejmości Aulík Fišer Architekci Architekci: Aulík Fišer Architects Lokalizacja: ZaBrumlovkou, Praga, Republika Czeska Firma Realizacyjna: PSJ as Powierzchnia całkowita: 1,210 m2 Całkowita pojemność: 9 400 m3 Projekt: 2006-2007 Realizacja: 2007-2009 Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Aulík Fišer Architekci + 17 Szukając formy architektonicznej, musieliśmy postawić zadanie, aby prosty i niepretujący budynek odzwierciedlający jego cel wyglądał odpowiednio w sąsiedztwie biurowców o zupełnie innej skali.
Nawet jak dotąd najmniejszy budynek fitness Brumlovka był znacznie większy.
Znaleźliśmy obfity format pojedynczego.
Okna.
do pronaos, zewnętrzna pokrywa przedsionek z otwartym przedsionkiem, jako środek równoważenia otaczających budynków. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Community Center / Aulík Fišer Architects”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Lizbońska Szkoła Architektury stoi w obliczu zamknięcia

Dom w Leiria / Aires Mateus -.
FG + SG (Fernando Guerra, Sergio Guerra) W maju ubiegłego roku Portugalia stała się trzecim krajem w 17 państwowej strefie euro, która potrzebowała ratunku finansowego, aby uniknąć bankructwa po Grecji i Irlandii.
Bezrobocie w kraju wzrosło do 14,8 procent, ponieważ recesja przyniosła ciężkie warunki zarówno architektom, jak i studentom architektury.
Teraz prestiżowy Wydział Architektury na Uniwersytecie Technicznym w Lizbonie (UTL), który wspiera wielu wielkich architektów, takich jak Jo.
O Luis Carrilho da Graça i Manuel Aires Mateus, może być zmuszony do zamknięcia swoich drzwi. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Lizbońska Szkoła Architektury stoi w obliczu zamknięcia”