Technologia produkcji i wtlaczania zawiesiny cementowo wodnej

Technologia produkcji i wtłaczania zawiesiny cementowo wodnej. Do wytworzenia i wtłaczania zawiesiny cementowo-wodnej stosowane jest urządzenie, którego podstawowymi walorami są: ciągła produkcja zawiesiny cementowo-wodnej, uzyskiwana dzięki zastosowaniu dwóch zbiorników, jak również – dzięki prowadzeniu ręcznego sposobu pompowania zawiesiny – zmniejszenie prawdopodobieństwa jej sedymentacji w kanale kablowym. Przykład tego urządzenia. W urządzeniu tym zawiesinę produkuje się w górnym zbiorniku. Po wymieszaniu zostaje ona spuszczona grawitacyjnie do zbiornika dolnego, skąd przewodem za pośrednictwem pompy zostaje przepompowana do przewodu tłoczącego. Mieszanie zawiesiny następuje za pomocą mieszadeł umieszczonych na pionowym wale napędzanym przez silnik elektryczny. Aby zapobiec sedymentacji zawiesiny w zbiorniku dolnym, zastosowano tam dodatkowe mieszanie. Cement i woda dostarczane są do zbiornika górnego poprzez lej. Silnik i pompa umieszczone są w z amkniętej obudowie, połączonej ze zbiornikiem dolnym. W urządzeniu zainstalowana jest pompa o oryginalnej konstrukcji dwuprzeponowej, odznaczająca się dużą trwałością membran gumowych. [przypisy: brico depot puławy, kamery cieszyn, bricoman poznan ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy bricoman poznan kamery cieszyn