Warunki podobienstwa przeplywów przez jeden i ten sam wirnik

Z podstawowego równania pomp wirowych wynika, iż prędkości tworzące równoległoboki na wlocie i u wylotu z wirnika są proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z wysokości podnoszenia. Taka sama zależność zachodzi oczywiście między szybkościami obrotu wirnika a wysokością podnoszenia . b. Warunki podobieństwa przepływów przez jeden i ten sam wirnik Zakładając, iż współczynnik strat hydraulicznych przy przepływie cieczy przez wirnik jest niezależny od natężenia przepływu, możemy napisać następujące proste zależności między podstawowymi wielkościami fizycznymi charakteryzującymi dwa podobne przepływy przez jeden ten sam wirnik pompy. e. Bezwymiarowy wyróżnik szybkobieżności Wyróżniki szybkobieżności: kinematyczny i dynamiczny są dlatego niedogodne, ponieważ ich wartości liczbowe zależą od układu jednostek miar, w którym wyrażone są podstawowe wielkości Q, H i N, charakteryzujące własności pompy. Ze względu na swój bezwymiarowy charakter wyróżnik ten zasługuje na znormalizowanie w skali międzynarodowej, jako jedyny wyróżnik szybkobieżności rotodynamicznych maszyn wodnych. [podobne: okna gealan, bricoman połczyńska 3d, bricoman połczyńska ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman połczyńska drzwi taur okna gealan