Zbiór wykresów zaleznosci, opracowanych dla naprezen montazowych

Zbiór wykresów zależności, opracowanych dla naprężeń montażowych – wyrażonych wskaźnikiem wykorzystania drutów w granicach X = 0,50 – 0,80 w odstępach co 0,025. Stosując ten zbiór wykresów określić można wartość naprężeń minimalnych (na końcu kabla przy naciągu jednostronnym i w środku długości przy naciągu dwustronnym) w kablach o dowolnej długości, dowolnej wartości strat jednostkowych oraz wykonanych z dowolnego rodzaju drutów ciągnionych na zimno produkcji krajowej pod warunkiem, że z wystarczającą dokładnością założyć można stałą wartość strat jednostkowych wzdłuż trasy kabla. Otrzymana wartość wskaże, który wykres z całego zbioru powinien być wykorzystany przy obliczaniu. Następnie należy obliczyć średnią wartość wydłużenia jednostkowego przez podzielenie pomierzonego wydłużenia całkowi tego przez montażową długość kabla L. Otrzymana wartość średniego wydłużenia jednostkowego pozwoli przy użyciu okre ślonego poprzednio wykresu – na wyznaczenie na osi rzędnych wartości wskaźnik. Naprężenia minimalne w kablu. Naprężenie to wyznaczyć można przez pomnożenie ustalonej wartości X przez wytrzymałość drutów, z których wykonany został naprężony kabel, czyli znajomość naprężeń w dwóch przekrojach kabla pozwala na obliczenie naprężeń w dowolnym przekroju, na zasadach opisanych poprzednio. Zbiór wykresów jest ważny jedynie w przypadku naprężania kabli wykonanych z krajowych drutów ciągnionych na zimno bez niskotemperaturowej obróbki cieplnej, o średnicy 5 mm, o wytrzymałości nie niższej niż 1600 MPa. W przypadku użycia drutów charakteryzujących się inną funkcję zależności odkształceń jednostkowych od naprężeń, sporządzić należy nowy zbiór wykresów, uwzględniając indywidualne cechy odkształcalności użytych drutów. [patrz też: rekuperacja, brico puławy, brico kalisz ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kalisz brico puławy rekuperacja