Znajomosc naprezen w dwóch przekrojach trasy pozwala z kolei na obliczenie wartosci strat jednostkowych, a na tej podstawie na okreslenie, naprezen w dowolnym przekroju trasy

Znajomość naprężeń w dwóch przekrojach trasy pozwala z kolei na obliczenie wartości strat jednostkowych, a na tej podstawie na określenie, naprężeń w dowolnym przekroju trasy. Forma wzoru jest jednak zbyt skomplikowana, by metoda mogła być stosowana w praktyce bez żadnych danych pomocniczych. Dlatego też dla ułatwienia obliczeń sporządzono pomocnicze wykresy zależności wydłużeń kabli od naprężeń efektywnych minimalnych, przy założeniu stałych wartości naprężeń montażowych. Zastosowanie wzoru pozwala na sporządzenie wykresów o znaczeniu uniwersalnym, z uwagi na to, że mogę one być stosowane niezależnie od rodzajów drutów użytych do wykonania kabli. Na takie uogólnienie pozwala zastosowanie, jako zmiennej niezależnej funkcji stosunku naprężeń do wytrzymałości drutów (zamiast bezpośrednio samych naprężeń). W celu zwiększenia uniwersalności zastosowania wykresów opracowano je, zakładając jednostkową długość kabla. W ten spos ób na osi poziomej układu współrzędnych naniesiono wartości wydłużeń jednostkowych, średnich c, zamiast bezpośrednio wartości wydłużeń kabli. Odkształcenia średnie rozumieć należy oczywiście, jako wartości średnie wydłużeń, otrzymane ze scałkowania funkcji wykładniczej, a nie jako odkształcenia pośrodku długości kabla. [patrz też: brico gniezno godziny otwarcia, bricoman połczyńska, kamery cieszyn ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gniezno godziny otwarcia bricoman połczyńska kamery cieszyn